Phòng Thanh tra được thành lập từ năm 01/06/2014 theo Quyết định số 189/QĐ – BLĐTBXH ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

         Phòng Thanh tra là đơn vị hành chính thuộc Trường ĐHSPKT Vinh, là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của Nhà trường nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật trong các hoạt động của Trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.. Thời kì đó lực lượng của Phòng còn rất mỏng chỉ với 03 cán bộ, nhân viên. Năm 2018, Phòng được bổ sung thêm nhân lực. Hiện tại, Phòng có 05 cán bộ, nhân viên với 01 Trưởng phòng và 04 nhân viên.

          Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

- Từ năm 6/2014 đến 10/2017: Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Phùng Việt

- Từ tháng 11/2017 đến nay: Trưởng phòng: Th.S Phạm Xuân Hùng

- Từ tháng 6/2014 đến 12/2021: Phó trưởng phòng: ThS. Phùng Bá Chương