Thông báo v/v tổ chức hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên Giáo của Đảng"
12/05/2020 10:30
Thông báo v/v tổ chức hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên Giáo của Đảng"
Thông báo v/v tổ chức hưởng ứng Cuộc thi

Thông báo v/v tổ chức hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên Giáo của Đảng"

 File đính kèm: