1.  ThS. Phạm Xuân Hùng

           Trưởng phòng

           Email: xuanhung1162@gmail.com

           Điện thoại: 0977692247

2. ThS. Phùng Bá Chương

          Phó phòng

          Email: chuongphungktv@gmail.com

          Điện thoại:0989531868

3. ThS. Nguyễn Thành Nghĩa

          Giảng Viên

          Email: thanhnghiabt@gmail.com

          Điện thoại: 0904052999


 

4. ThS. Phan Thị Hoa Nam

         Giảng Viên

         Email: namphan6872@gmail.com 

         Điện thoại: 0914348228

5.  Nguyễn Công Thành

        Giảng Viên

        Email: congthanhskv@gmail.com

        Điện thoại:0919559737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\